Výsevy pelargonií/Sowing Pelargonium species

Výsevy pelargonií/Sowing Pelargonium species

Semena pocházejí z našich rostlin, z loňského roku. Opět se potvrdila rychlá klíčivost semen tohoto rodu, i když teplota v místnosti nebyla nijak vysoká – ve dne cca 18 °C a v noci cca 16°C.  Semena začala klíčit 7. den od výsevu (P. quinquelobatum), 16. den od výsevu (P. barklyi) a 18. den od výsevu (P. aridum). Při vyšších teplotách však semena pelargonií klíčí i 3 až 5. den po jejich vysetí.

P. quinquelobatum mě nyní překvapila malým procentem klíčivosti semen. Dříve jsem měl výsledky lepší - vyséval jsem brzy po dozrání semen. Semena z lednového výsevu byla sbírána v průběhu celého loňského roku, neboť tento druh lze držet ve vegetaci po celý rok a také téměř po celý rok kvete. Možná měla některá semena již sníženou klíčivost. Důvod může být samozřejmě jiný.

Na výsev jsem použil čistou pemzu. Výhody jsou nesporné – žádná sterilizace substrátu, žádné smutnice, žádné řasy atd. Jelikož pemza nemá žádnou výživovou hodnotu, zalil jsem semenáčky poměrně brzy vodou s přídavkem hnojiva. Přesné datum již nevím (asi 10. února). Každopádně jsem počkal, až semenáčky vytvoří pravý list.

 

Seeds come from our plants harvesting within last year. The rapid germination of seeds of these genus was again confirmed, although the room temperature was not high -  about 18 ° C by day and about 16 ° C at night. The seeds began to sprout the 7th day after sowing (P. quinquelobatum) the 16th day after sowing (P. barklyi) and the 18th day after sowing (P. aridum). At higher temperatures, however, the seeds of pelargoniums already germinate  the 3rd to the 5th day after sowing.

I was suprised, seeds of P. quinquelobatum had a low percentage of germination. Previously, I had better results - I have sown soon after ripening seeds. Seeds from January sowing were collected throughout last year. P. quinquelobatum can be grown all year round without rest and blooms nearly year-round. Maybe some seeds had already reduced germination. Of course, the reason may be different.

I used pure pumice for sowing. The benefits are indisputable - no sterilization of the substrate, no threat of fungus gnats or algae etc. Since pumice has no nutritional value, I added soluble fertilizer to the watering qiute early. I don´t already know the exact date (about February 10). Anyway, I waited until the seedlings forming a leaf.

 

 

Pelargonium aridum

 Pelargonium aridum, barklyi, quinquelobatum