Výsev semen lilií/Sowing lily seeds

Výsev semen lilií/Sowing lily seeds

Letos jsem vysel také pár druhů lilií. Zatím vyklíčily L. callosum (po 3 týdnech) a L. duchartrei (po 4 týdnech). Oba druhy klíčí rychle epigeicky, takže žádné překvapení.

L. callosum je poměrně rozšířený druh jihovýchodní Asie (Čína, Japonsko, Korea, Taiwan…) Vyséval jsem semena tohoto druhu poprvé. Semena klíčila téměř všechna.

Každé semeno jsem zasadil špičkou do substrátu. Tento způsob by měl usnadňovat klíčení. Při menším množství výsevního materiálu to není časově náročné. Semena některých druhů jsou hodně tenká, takže je dobré chytit je do pinzety a zapíchnout je do substrátu.

Použitý substrát: rašelina, pemza, hrubý písek, jílovitá zemina – mícháno dle citu.

 

I also sowed a few species of lilies this year. L. callosum (after 3 weeks) and L. duchartrei (after 4 weeks) germinated for the present. Both species have immediate epigeal germination, so it no surprise.

L. callosum is relatively widespread species in southeast Asia (China, Japan, Korea, Taiwan ...) I have sown the seeds of this species for the first time. Seeds germinated almost all.

I sowed each individual lily type seed pointed end down into the surface of the substrate. This method should facilitate germination. When smaller quantities of seed material, it is not time consuming. The seeds of some species are very thin, so it is good to use tweezers to grasp seeds and stick them to the substrate.

Substrate for sowing: peat, pumice, coarse sand, loamy soil - mixed according to feeling.