Pelargonium oblongatum Meyer

Pelargonium oblongatum Meyer

P. oblongatum se omezeně vyskytuje v severozápadní části Kapské provincie poblíž Richtersveldu a v severní části Namaqualandu kolem Kamieskroonu. Klima v této oblasti je horké a suché, s malými ročními srážkami do 200 mm v zimě. Roste na písčité půdě a často na suchých kamenitých svazích.

Většina druhů zimních pelargonií, které pěstuju, kvetou ještě olistěné, ale P. oblongatum otvírá první květy, až když jsou listy úplně zavadlé, téměř uschlé.  I když se to děje u mé rostliny každý rok, nemusí to být u jiných rostlin tohoto druhu ať už v kultuře nebo v přírodě pravidlem.

 

P. oblongatum occurs sporadically in the northwestern part of the Cape Province near Richtersveld and in the northern part of Namaqualand around Kamieskroon. The climate in this area is hot and dry, with little annual rainfall, up to 200 mm in winter. It grows in sandy soil, often on dry rocky slopes.

Most species of winter growing pelargoniums that I grow, bloom when they are leafy yet, but P. oblongatum opens first flowers only after the leaves are completely withered, almost dead. Although this happens with my plants every year, it may not be a rule for other plants of this species either in culture or in nature.