Maranska

Původ a vznik plemene:

Maransky pocházejí z okolí městečka Marans blízko La Rochelle v západní Francii. Vyšlechtěny byly počátkem 20. století (uvádí se rok 1900). Na jejich vzniku se pravděpodobně podílely faverolky a langšanky. U nás jsou poměrně mladým plemenem.

V knize Encyklopedie slepic se uvádí, že zdrobnělé maransky vznikaly ve 30. a 40. letech 20. století. Ve velké Británii byly uznány roku 1948, později byly vyšlechtěny i v dalších zemích. V Británii se chová varianta bez punčošek (opeření běháků), zatímco maransky francouzského původu mají běháky s punčoškami. U nás je uznána právě varianta s punčoškami.

Charakteristika:

Plemeno slepic s kombinovanou užitkovostí, vyšlechtěné počátkem 20. století. Šlechtění bylo zaměřeno především na snášku a velmi tmavou barvu skořápky. Vyniká vitalitou, rychlým růstem, dobrým opeřováním a snáškou větších vajec. Barva kůže je bílá. Snáška je asi 180 – 220 vajec s velmi tmavou, červenohnědou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 60 g. Kvokavost je nežádoucí.

Hmotnost kg:

·         do 1 roku:

§  kohout 3,0 – 3,6; min 2,7 max 4,1

§  slepice  2,3 – 2,9; min 2,0 max 3,4

·         nad 1 rok:      

-  kohout 3,5 – 4,3; min 2,9 max 4,8

-  slepice  2,8 – 3,4; min 2,2 max 3,9

Kroužek:

·         Kohout 22 mm, slepice 20 mm

1. Plemenný typ:

Slepice středně těžkého typu, středního tělesného rámce, se znaky dobré nosnice, s prostorným typem lichoběžníkového tvaru, s listovým hřebenem, s mírně opeřenými běháky, širšího středně vysokého postoje.

Plemené znaky kohouta:

2. Hlava:

středně velká, výrazná VV: drobná

 • zobák: přiměřeně silný, lehce zahnutý, rohový
 • hřeben: listový, středně velký, s hlouběji řezanými zuby, praporek lehce sleduje týl, ale k týlu nepřiléhá VV: malý nebo naopak velký, hrubý
 • obličej: červený, plný, hladký nebo malými peříčky porostlý
 • ušnice: červené, nepříliš velké, mírně svraštělé
 • laloky: středně vélké, oválné, dobře zaoblené VV: dlouhé
 • oči: výrazné, oranžové až červené

3. Trup:

mohutnější, dosti dlouhý, ze strany lichoběžníkový, dosti široký a hluboký, plný, dobře zaoblený, jen velmi lehce zvednutý VV: drobný, krátký, úzký, trojúhelníkový

 • záda: dosti dlouhá, po celé délce široká, jen velmi mírně nazad skloněnáVV: krátká, úzká
 • prsa: široká, plná, lehce klenutá
 • břicho: široké, dosti hluboké, plné
 • krk: středně dlouhý, silnější, s plným krčním závěsem
 • křídla: silná, v ose trupu nesená, těsně přilehlá
 • ocas: nejvýše středně dlouhý, široce nasazený pod úhlem asi 40° – 60°, plynule nebo jen malým zlomem vycházející z linie sedla, částečně rozevřený, široké rejdováky jsou téměř nebo zcela zakryty středně dlouhými srpy VV: dlouhý, kolmo nesený

4. Nohy:

postoj je široký a středně vysoký

 • holeně: středně dlouhé, mírně vystupující, silné, dobře zmasilé
 • běháky: středně dlouhé, opeřené, masové, u tmavě zbarvených rázů většinou s různým rozsahem tmavších pigmentů VV: neopeřené, žluté, zelené

              rousy: na vnější straně a vnějších prstech mírné opeření typu „punčošky“VV: bohaté rousy

5. Opeření:

tvrdší, dobře přilehlé, bez podušek VV: podušky

Plemené znaky slepice:

V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší a břicho má prostornější. Ocas nasazený pod úhlem asi 40° – 60° středně dlouhý, nepříliš bohatý, částečně rozevřený, plynule nebo jen malým zlomem vystupující z linie zad. Hřeben má menší až střední, vzpřímený, často lehce zvlněný, někdy mírně klopený.

VV:

hrubý, silně klopený hřeben, úzce nasazený ocas, kolmo nesený ocas

 

Měděně černé

Kohout:

Základní barva je černá; všechny kresebné znaky připomínají odstínem a výrazným leskem zbarvení mědi; hlava je měděně zlatohnědá, někdy poněkud promíšená barvou černou; krční závěs je měděně zlatohnědý s černou stvolovou kresbou; záda a vrchní část štítů křídel jsou měděně červenohnědé, většinou poněkud promíšené barvou černou; sedlový závěs je měděně zlatohnědý s černou stvolovou kresbou; ostatní opeření je černé, malé příměs měděné barvy na přední straně krku a v horní části prsou se připouští. Podsada je tmavě šedá až šedočerná.

Slepice:

Základní barva je černá; hlava je černá; krční závěs je měděně zlatohnědý s bohatou černou stvolovou kresbou; ojedinělá černá nebo měděně zlatohnědá pírka v krčím závěsu se připouští; ostatní opeření je černé, malá příměs měděné barvy na přední straně krku a v horní části prsou se připouští. Podsada je tmavě šedá až šedočerná.

VV:

Světlejší zlatožlutý nebo naopak tmavší červenohnědý odstín kresby bez měděného lesku; měděně hnědá kresba na prsou a bocích ve větším rozsahu; příměs hnědé barvy v ocase; podbělená podsada, u slepiuce příměs hnědé barvy v horní části pláště.

Čerpáno z https://www.maransky.cz