Co nového u Volavek/News from Grey Herons Farm

Konečně jsme se tento týden dostali k výrobě venkovního bydlení pro Ferdu a Ferdu a v pátek jsme je tam slavnostně přestěhovali. Čuníci se venku tváří moc spokojeně.

 

Finally, we took the time to make the outdoor housing for Ferda and Ferda this week, and we officially moved them there on Friday. The pigs look very joyfully outdoors.

Pája se s vervou pustil do výroby kompostéru a kdyby nedošly prkna, byl by hotový.

 

Pavel got down to production a composter and if he had enough planks, he would have finished it.

A pracovní týden vyvrcholil vzácnou návštěvou. Na zahradě přistál Čáp černý (Ciconia nigra). Vyděsil kachny, chvíli si u nás odpočinul a pak pokračoval dál.

 

A work week culminated in a rare visit. The black stork (Ciconia nigra) landed in our garden. He scared the ducks, he had a break and then continued to fly.