Cibuloviny z Jižní Ameriky/Bulbs from South America

Cibuloviny z Jižní Ameriky/Bulbs from South America

V první polovině června začali kvést některé cibuloviny z Jižní Ameriky. První, trochu nečekaně, vykvetla rostlina, kterou jsem získal bez jména, pouze s pozámkou, že kvete žlutě. Domnívám se, že se jedná o Zephyranthes citrina. Tento druh pochází z poloostrova Yucatan v Mexiku. Když jsem cibule na podzim loňského roku přesazoval, zdálo se mi, že mezi krátkými listy, jsou založená poupata. Očekával jsem, v domění, že vlastním nějaký v zimně kvetoucí druh, že rostlina vykvete ještě v zimě, ale poupata se nakonec objevila ve chvíli, kdy jsem květináč s rostlinou umístil na "klidové" stanoviště. Často se uvádí, že zephyranty kvetou se začínajícím obdobím dešťů (od toho anglický název "rainlily"). Moje rostliny již byly cca 3 měsíce bez vody a pravděpodobně zareagovaly pouze na přesazení do vlhkého substrátu (chtěl jsem jim na další sezonu dopřát větší květináč.

Ještě větší překvapení mi přichystal Habranthus martinezii. Semena tohoto druhu jsem vysel 1. ledna 2014 a už následující sezónu vykvetl. Druh byl popsán v roce 1970, ze sběru v argentinské provincii Enter Rios. Kromě Argentiny je cibulovina původní také v Uruguayi.

Třetím druhem, který právě kvete je Habranthus tubispathus. Letos vykvetl o více jak měsíc dříve, než v předchozím roce. Květy nejsou příliš trvanlivé. Původní rozšíření druhu je v několika státech Jižní Ameriky (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brazílie). Roste v prérii, na pastvinách a narušovaných stanovištích, také na pobřežních písčinách, v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 600 m. Kvete od června do října.

 

Some bulbous plants from South America started to bloom in the first half of June. First plant I received without names, only with note that it has yellow flowers. I think this is Zephyranthes citrina. This species comes from the Yucatan peninsula in Mexico. When I repotted bulbs last autumn, it seemed to me that the buds are established between short leaves. I expected that I have a winter flowering plant, but the flower buds did not appear until June, when I placed the pot with bulbs on a "rest" positions. It is often stated that Zephyranthes blooms after rain (from the English name "rainlily"). My bulbs have been about 3 months without water and probably only responded to transplanting into wet substrate (I wanted them to enjoy a bigger pot in following season).

Habranthus martinezii surprised me even more. The seeds of this kind I sowed January 1, 2014 and the bulbs bloomed already next season. Species was described in 1970 from the collection of the Argentine province of Rios Enter. It is also native to Uruguay.

The third species just blooming is Habranthus tubispathus. This year bloomed for more a month earlier than in the previous year. Flowers are not very durable. The initial distribution of the species in several South American countries (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brazil). It grows in a prairie pastures and disturbed habitats, also on the coastal sands, in the band from coast to an altitude of about 600 m. It blooms from June to October.