Články/Articles

Dorstenia benguellensis Welwitch (Množení stonkovými řízky)/(A propagation by stem cuttings)

Řízkováním se snažím množit různé dřeviny, ale u této dorstenie nešlo o cílený pokus. Někdy na konci srpna při zalévání se mi podařilo asi 15 cm dlouhý stonek i s vyvíjejícím se květenstvím zlomit. Jelikož už jsem měl vyzkoušené, že dobře koření např. řízky jiného druhu Dorstenia hildebrantii,...

Macradenia multiflora (Kraenzl.) Cogn.

Druh je původní v Paraguayi a Brazílii. V Paraguayi roste v severní části státu na větvích stromů, které jsou v blízkosti vodních toků. V Brazílii je areál výskytu v jižních a západních státech Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás a Mato Grosso v nadmořské výšce od hladiny moře do...

Cyrtanthus sangiuneus (Lindl.) Walp.

Cyrtanthus sangiuneus pochází z provincie Východní Kapsko v Jihoafrické republice. Ve volné přírodě roste tento druh na útesech tvořených strmými soutěskami padajícími do říčních údolí. Jde o botanický druh, který svou atraktivitou může směle konkurovat hybridním rostlinám produkovaným...