Založení těchto stránek je součástí naší nové životní etapy, která se rozeběhla přestěhováním z Brna do Doubravice u Dvora Králové. Odstěhováním z moravské metropole také končí i aktualizace původních stránek www.sedmdesatosmicka.webnode.cz (některé články budou převedeny na nový web, většina obsahu zůstane přístupná na původním místě). Stěžejním prvkem by měl být internetový prodej rostlin, ručních výrobků a prodej přebytků ze dvora jako podpora rozvíjení našich zálib, pro které jsme, mimo jiné, změnili naše působiště.

Část obsahu, zejména blog a nabídka internetového obchodu budou psány dvojjazyčně, delší články pravděpodobně pouze v češtině, protože angličtinou příliš dobře nevládneme.

Takže vítejte v našem hospodářství U volavek popelavých, kterému dali jméno nádherní opeřenci, jež se stali symbolem našeho putování za novým domovem.

 

We established these web as a part of our new life stage, which started to move from Brno to Doubravice u Dvora Králové. Moving away from the Moravian metropolis also ends updating the former pages www.sedmdesatosmicka.webnode.cz (some articles will be transferred to the new website, most of the content will remain accessible in the original location). One of the main elements should be an offer of plants, handmade products and farm products sale, such as a support for the development of our hobbies, for which we, among other things, changed our place.

Some content, especially blog and an online store will be written bilingually. Longer articles will probably be written only in Czech, because our English is not the best.

So welcome to our Grey Herons Farm, which was named after wonderful feathered animals, who became a symbol of our journey to a new home.

SPS

https://www.fler.cz/shop/omsa